Số người online
Số người online:   0001
Lượt truy cập   547226
Download Catalogue

CATALOGUE HITACHI

Thứ năm, 03.11.2011 10:53

  PALANG CÁP HITACHI -HITACHI ROPE HOIST - INVERTER - CRANE SADDLE

Catalogue Hitachi electric rope hoist: https://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E090Y.pdf

 PALANG CÁP TÍCH HỢP BIẾN TẦN- ROPE HOIST INVERTERhttps://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E100P.pdf

 

 

  PALANG XÍCH HITACHI - HITACHI ELECTRIC CHAIN HOIST: 

Catalogue electric chain hoist

https://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E096T.pdf

 PALANG PHÒNG NỔ HITACHI

HITACHI EXPLOSION - PROOF HOIST/CRANE SADDLE

Tải tại đây

:    http://www.mediafire.com/?el93q471ieoegfe   

[Trở về] [Đầu trang]

Quảng cáo