Số người online
Số người online:   0001
Lượt truy cập   721462
CẦU TRỤC HITACHI

Cầu trục do ETD CRANE thiết kế ,chế tạo

Tải trọng: 200 tấn

Khẩu độ  : 20m

Chiều cao nâng tiêu chuẩn : 6-12 mét

* Sử dụng: Palăng xích điện Hitachi: 1SH-1ST, 2SH-2ST, 3SH-3ST,

 Palăng cáp điện Hitachi: 1HAM-T65, 2HAM-T65, 3HAM-T65, 5HM-T55, 10M-T55

  3HD-T55, 5HD-T55, 10DC-T55, 20HD-T55, 30HD-T55

 

 

 

 ,

Quảng cáo