Số người online
Số người online:   0001
Lượt truy cập   721459
CỔNG TRỤC HITACHI

Thông tin sản phẩm

Cổng trục do ETD CRANE thiết kế chế tạo

Tải trọng : 200 tấn

Loại sản phẩm : Cổng trục dựa tường, bán cổng trục

Khẩu độ  : 45 m

Chiều cao nâng tiêu chuẩn : 12m

* Sử dụng: Palăng cáp điện Hitachi : 15HD-T55, 10DC-T55, 20HD-T55, 30HD-T55........ 

Quảng cáo