Số người online
Số người online:   0001
Lượt truy cập   725962
MONORAY HITACHI

Thông tin sản phẩm

Monorail là một cơ cấu nâng chạy trên ray thiết kế theo một quỹ đạo xác định, có thể là những đường cong khép kín hoặc không khép kín. Quỹ đạo chạy của Monorail sẽ được xác lập trên cơ sở yêu cầu cụ thể của khách hàng và tư vấn từ các chuyên gia của ETD để xác định một quỹ đạo tối ưu.

Monorail được thiết kế và chế tạo thực hiện những nhiệm vụ nâng hạ đặc biệt, như trong hầm mỏ, trong các công trình ngầm, trong nhà xưởng có yêu cầu nâng hạ đặc biệt. 

Đường ray được treo cố định và vững chắc trên trần hầm hoặc nhà xưởng.

Cơ cấu nâng của Monorail có thể là Palăng cho nâng hạ tải trọng nhỏ 1 - 10 tấn, và có thể dùng xe con chạy trên hai ray lắp song song, tải trọng nâng lớn hơn.

Quảng cáo