Thứ năm, 03.11.2011 GMT+7

CATALOGUE HITACHI


  PALANG CÁP HITACHI -HITACHI ROPE HOIST - INVERTER - CRANE SADDLE

Catalogue Hitachi electric rope hoist:http://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E090X.pdf 

 PALANG CÁP TÍCH HỢP BIẾN TẦN- ROPE HOIST INVERTER : http://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E098.pdf 

 

 

 

  PALANG XÍCH HITACHI - HITACHI ELECTRIC CHAIN HOIST: 

Catalogue electric chain hoist

http://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E096R.pdf 

 PALANG PHÒNG NỔ HITACHI

HITACHI EXPLOSION - PROOF HOIST/CRANE SADDLE

Tải tại đây

:    http://www.mediafire.com/?el93q471ieoegfe   

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=67
© CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC, MONORAIL,CRANE MANUFACTURER,OVERHEAD CRANE MANUFACTURER, GRANTRY CRANE MANUFACTURER, ETDCRANEEmail: luongetd@gmail.com