Số người online
Số người online:   0001
Lượt truy cập   725920
NHÂN VIÊN KINH DOANH : 2 NGƯỜI (LÀM VIỆC TẠI Q.LONG BIÊN -HÀ NỘI)   NHÂN VIÊN KINH DOANH : 2 NGƯỜI (LÀM VIỆC TẠI , Q.PHÚ NHUẬN, HCM)  

Download Catalogue
PALANG CÁP HITACHI( HITACHI ROPE HOIST) : https://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E102.pdf PALANG CÁP INVERTER  HITACHI( HITACHI INVERTER ROPE HOIST) :https://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E100Q.pdf PALANG XÍCH  HITACHI( HITACHI CHAIN HOIST): https://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E096V.pdf PALANG XÍCH  HITACHI F2( HITACHI CHAIN HOIST F2):https://www.hitachi-ies.co.jp/english/catalog_library/pdf/SH-E099P.pdf

Quảng cáo